top of page

Şərtlər

Bunlar Ümumi Şərtlər və Şərtlərdir (GTC). Bu şablon nümunə mətndən ibarətdir, tam deyil və dərc edilə bilməz. Qaydalar və şərtlər veb sayt sahiblərini qorumağa xidmət edir. Orada onlar öz şərtlərini təyin edə və məlumat vermək öhdəliyini yerinə yetirə bilərlər. Onlayn mağaza vəziyyətində bu məlumat öhdəliyi məs. B. Mallar, qiymətlər və müqavilənin bağlanması, ləğvi və ləğvi şərtləri haqqında təfərrüatlar. Şərtlər və şərtlər başlıqları ehtiva etməli və öz şirkətinizə uyğun şəkildə tərtib edilməlidir. Şərtlərinizin qanuni qaydalara uyğun olmasını təmin etmək üçün onları təcrübəli vəkil tərəfindən yoxlayın.

bottom of page