top of page

DyəniJesusSüçünKidlər

Tam ekrana böyütmək üçün iki dəfə klikləyin

Uşaqları onun yanına gətirirdilər ki, əllərini onların üzərinə qoysun. Lakin gənclər ¨ xalqı kobud şəkildə rədd etdilər. İsa bunu görəndə qəzəbləndi və dedi: «Uşaqlar yanıma gəlsinlər və onlara mane olmayın! Çünki Allahın Padşahlığı onlar kimi insanlara məxsusdur. Sizə doğrusunu deyirəm: Allahın Padşahlığını uşaq kimi qəbul etməyən ona girməyəcək”. O, uşaqları qucağına alıb əllərini onların üzərinə qoyub xeyir-dua verdi.Mark 10-13

bottom of page