top of page

Hər kəs, ürəyində qərar verdiyi kimi, istəksizliklə və ya məcburiyyətlə deyil; çünki Allah şən verəni sevir. 2 Korinflilərə 9:7

bottom of page