top of page

WAllah insanı niyə yaratdı

Gott istəyir ki, biz insanlar onunla cənnətdə hökmranlıq edək. Və insanı Allahın surətində yaratdı.

Allah sevilmək və təriflənmək istəyir və bizə sevgi bəxş etmək istəyir.

Amma Allah könüllü olaraq qaytarılan sevgi istəyir.

 

Bu, sual doğurur ki, Allah niyə ona inanan insanları yaratmır? və o, yalnız yaxşı insanlar yaradır.

 

Əgər belə etsəydi, o zaman sevgi iradə azadlığı ilə azad olmazdı.

Amma onunla olmaq üçün saf olmalıyıq. Çünki Allah bizim üçün çox pakdır. Bunun üçün Allah Öz Oğlu İsa Məsihi bizə göndərdi. Beləliklə, İsa vasitəsilə günahlarımızı bir kənara qoya bilək. İsa bütün əzabları öz üzərinə götürdü və günahlarımız üçün öldü. Əgər buna inanırsınızsa, onu həyatınıza daxil edin və Allah işləməsinə icazə verin. Özünüzü günahlarınızdan təmizləyə bilərsiniz. Vəftizlə köhnə mənliyiniz ölür və siz xristian olaraq yenidən doğulursunuz. Onda günahdan azad deyilsən. Amma sənin Allahla əhdin var, etiraf etdin. Və bu,  Və oradan yeni həyatınız başlayır. 

bottom of page