top of page

WAllahla münasibətə necə başlamaq lazımdır?

 

Zgünahkar olduğunuzu tamamilə etiraf edin. Sonra İsanı Rəbbiniz və Xilaskarınız kimi qəbul edərək və dua vasitəsilə həyatınıza dəvət etməklə Allahın xilas yoluna qərar verin. Romalılara 10:9-10 deyir ki, əgər ağzınızla İsanın Rəbb olduğunu etiraf etsəniz və Allahın Onu ölülər arasından diriltdiyinə ürəyinizlə inansanız, xilas olacaqsınız. Çünki insan ürəklə iman edəndə saleh sayılır. insan “imanı” ağızla etiraf etməklə xilas olur.

Sadə, dürüst bir dua ilə Allahla aranızda əlaqə qurursunuz. Bu qısa duanı deyin və İsa vəd etdiyi kimi həyatınıza daxil olacaq.

“İlahi, mən indiyə qədər sənsiz yaşamışam.

Mən günahkar olduğumu başa düşdüm.

Xahiş edirəm günahımı bağışla.

İnanıram ki, İsa mənim üçün, çarmıxda günahlarım üçün öldü

və mənim Xilaskarım oldu.

Mən Müqəddəs Ruhun gücü ilə yeni bir həyat yaşamağa qərarlıyam.

Mən olduğum və sahib olduğum hər şeyi sizin əlinizdədir.

Sən mənim həyatımı aparacaqsan.

Amin."

Ancaq bunu öz sözlərinizlə də ifadə edə bilərsiniz. Nə qədər ki, ürəkdən gəlir, düzdür.

Christ və sonra?

Dsiz İsanı Xilaskarınız kimi qəbul etdiniz. Ən yaxşı qərarınız münasibətilə təbrik edirik! Amma bundan sonra nə var? Budur sizə rəhbərlik etmək üçün bir neçə addım:

  • Müqəddəs Kitabınızı hər gün oxuyun

Bu sizin ruhunuz üçün qidadır. Məzmur 119:11 ayəsində deyilir: “Sənin sözünü ürəyimdə saxladım ki, Sənə qarşı günah işləməyim.” Allahın Kəlamında vaxt keçirmək vacibdir.

  • Hər gün dua edin

Allahla danışın və Onun sizə dediklərinə qulaq asın. 1 Saloniklilərə 5:17 ayəsində deyilir ki, dua etməyi dayandırma. Bu, möminlər kimi böyüməmizin vacib hissəsidir.

  • Digər xristianlarla vaxt keçirin

Cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşamayın. Müqəddəs Kitab bizə deyir ki, bəziləri kimi görüşlərimizi buraxma (İbranilərə 10:25). Xristianların daha kiçik bir dairəsinə inteqrasiya olunmaq və başqaları ilə əlaqə qurmaq vacibdir. Əsl qorunma buradadır.

  • Ruhani liderlərinizi dinləyin

Kilsəyə gedin və Allahın xütbə vasitəsilə sizinlə danışmasını gözləyin. İbranilərə 13:17 ayəsində deyilir: “Kilsənizin rəhbərlərinə qulaq asın və onların göstərişlərinə əməl edin. Çünki onlar sizə 'özlərinə tapşırılmış sürüyə çoban kimi baxırlar' və bir gün Allaha xidmətlərinə görə hesab verəcəklər. Müqəddəs Kitaba inanan və Allahın Kəlamında dediklərini yerinə yetirən güclü icmaya qoşulun.

bottom of page